Top

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI
„Aplikacja Homla – powitalny kod rabatowy – 10 % na zakupy w Sklepie internetowym Homla” (dalej: „Aneks”)

1.      Aneks zmienia warunki regulaminu Promocji „Aplikacja Homla – powitalny kod rabatowy – 10 % na zakupy
w Sklepie internetowym Homla”  (dalej: „Regulamin”).

2.      Zmienia się treść postanowienia pkt. 6 Regulaminu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Promocja obejmuje wszystkie Produkty dostępne w E-Sklepie i łączy się z innymi promocjami, z wyłączeniem promocji "kup więcej, zapłać mniej - fotele Acapulco" i obniżek, które przysługują pod warunkiem użycia innego kodu rabatowego.

3.      Zmiany do Regulaminu określone niniejszym Aneksem obowiązują od dnia 18.05.2023 r..

4.      Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

5.      Publikacja Aneksu ma miejsce 18.05.2023 r.

6.      Załącznikiem do Aneksu jest Regulamin uwzględniający zmiany wprowadzone treścią Aneksu.Regulamin promocji

„Aplikacja Homla – powitalny kod rabatowy – 10 % na zakupy w Sklepie internetowym Homla”

(dalej: „Promocja”)

 

1.      Organizatorem Promocji jest N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).

2.      Promocja prowadzona jest pod nazwą „Aplikacja Homla – powitalny kod rabatowy – 10 % na zakupy w Sklepie internetowym Homla”.

3.      Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w Sklepie internetowym Homla (dalej: „E-Sklep”).

4.      Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5.      Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6.      Promocja nie obejmuje Produktów objętych promocją prowadzoną pod nazwą Cena WOW.

7.      Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są na stronie www.homla.com.pl, w zakładce „Regulaminy”. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie ma Regulamin określający zasady wykorzystywania kodów rabatowych.

8.      Promocja trwa od 20.04.2023 roku do odwołania (dalej. „Czas trwania Promocji”). Organizator w każdym czasie jest uprawniony do odwołania, skrócenia lub wydłużenia Promocji, o czym informuje poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie E-Sklepu.

9.      Promocja polega na tym, że osoba (dalej: „Uczestnik Promocji”), która w Czasie trwania Promocji pobierze Aplikację Homla i zarejestruje się w Aplikacji Homla, otrzyma jednorazowy kod powitalny uprawniający do uzyskania rabatu w wysokości 10 (słownie: dziesięć)  % (dalej: „Kod”) przy zakupie w E-Sklepie (dalej: „Rabat”). Kod zostanie wysłany na adres mailowy Uczestnika Promocji, podany przy rejestracji w Aplikacji Homla i jest ważny przez okres 1 (jednego) miesiąca od dnia jego udostępnienia Uczestnikowi Promocji.

10.   Do uzyskania Kodu nie są uprawnieni zalogowani Użytkownicy E-sklepu, którzy pobrali Aplikację Homla i zalogowali się w Aplikacji Homla jako Użytkownicy E-sklepu.

11. Kod rabatowy łączy się z innymi promocjami. Przy jednej transakcji możliwe jest użycie wyłącznie jednego kodu rabatowego. 

12.   Rabat nie obejmuje kosztów przesyłki.

13.   Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika Promocji z uprawnień przewidzianych przepisami prawa oraz dochodzeniu na ich podstawie przez Uczestnika Promocji roszczeń.

14.   Regulamin obowiązuje od 20.04.2023 r.

  • Darmowa wysyłka
    od 100 zł
  • Zwrot
    do 14 dni
  • Wysyłka
    w 24H